Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שלישי אחהצ אוקטובר נובמבר
מושב 9 מתוך 9 תאריך: 30/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.52
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 ריבקינד רות - ארן חביבה 61.57 22-0171 40230 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון צביקה
2 אברהמי חנה - בן דב פיזנטי עדנה 59.63 40925 19226 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 הלפרן רונית - קרן מילה 58.10 24886 41119 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
4 ריבקינד אברהם - לוסטיג אילנה 54.91 22-0181 22-0600 לא חבר בהתאגדות
5 פורת רבקה - מנדל שרונה 52.70 14981 22-0617 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 טסלר דליה - הוניג פנינה 51.50 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
7 שולמן אסתי - שולמית בודק 34.28 19230 22-0522 לא חבר בהתאגדות
8 חנה בראון - מועדון 24.75 22-0611 0 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 ברודני עדה - וייס אורית 62.60 21979 20039 לא חבר בהתאגדות
2 פרלמן דורית - ווינשטין ליאה 60.08 22-0610 40870 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
3 מריאן ברוק - מלכה פיכטנבאום 55.24 22-0375 22-0629 לא חבר בהתאגדות
4 גליה שהם - יהודית לרנר 54.84 22-3006 22-3007 לא חבר בהתאגדות
5 מנצר רחל - ירניצקי ורדה 45.91 17122 20041 לא חבר בהתאגדות
6 אסתר אופיר - חנה מלאכי 38.00 22-0232 22-0233 לא חבר בהתאגדות
7 לזר רחל - אגרט מריה 33.71 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל