Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ברומטר 18/10 - באביבים
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 11-10-21 סניף: אביבים מקדם: 22.21
מנהל תחרות: טרגן אברהם

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרין דורון - שחר עינן 249 2790 450 15 ת"א - אביבים
2 גילעם איציק - פומרנץ לוי 193 6271 6887 12 ת"א - אביבים/חדרה - קדימה
3 לובינסקי יובל - גוניק-ששון אורנה 137 715 19471 10 ת"א - אביבים
4 בקר ג'ני - גלנטי עמית 120 41452 41960 8 ת"א - אביבים
5 מוסקוביץ הקטור - הכרמלי אמליה 63 9130 8688 7 ת"א - אביבים
6 הראל אמנון - לביא שלומי 36 8173 15132 5 חיפה כרמל/כפר סבא
7 זינגר מריקה - לויט-פורת רות 12 5765 3882 4 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
8 טרגן אברהם - אליהו סיגל -3 15186 17903   ת"א - אביבים
9 בלס יהודית - בלס רמי -10 1187 1188   ת"א - אביבים
10 נייגר יצחק - צווייג יחזקאל -38 7204 13700   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
11 קשאוזק יאנוש - פרקלסקי יוסף -156 6388 2756   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
12 סדן נגה - בן שמחון אבי -171 17024 24816   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
13 חץ נתן - חכימי אהרן -194 10642 2429   השרון/סביון - קרית אונו
14 כליף אילנה - לבנה דורון -238 11003 9605   רמת השרון/רחובות