Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אחרי החגים
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 03/10/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.79
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 59.67 5440 787 7 קריות
2 הורן אלי - ארזיל אתי 57.83 3782 6825 6 קריות
3 בן דוד רמי - רפפורט לאה 57.42 16104 4261 5 קריות
4 שפיר רוחמה - שטרן ורד 48.75 19419 24290   קריות
5 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 46.58 16105 8274   קריות
6 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 45.17 8193 13809   קריות
7 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 34.58 5090 24727   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 57.83 8275 3497 7 קריות
2 טישלר לאה - שיינר חנה 55.83 11950 15248 6 קריות
3 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 50.42 5335 5352 5 קריות
4 בר רבקה - מאר ריבי 49.67 4002 11346   קריות
4 שניידר טובה - שניידר מיכאל 49.67 11949 4525   קריות
6 ארבל שמואל - לוי אבי 43.83 12060 5415   קריות
7 גנזל יהודה - ארד יאיר 42.75 2663 14431   קריות