Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אחרי החגים
מושב 2 מתוך 3 תאריך: 17/10/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.75
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הורן אלי - ארזיל אתי 61.25 3782 6825 11 קריות
2 ארבל שמואל - לוי אבי 60.83 12060 5415 9 קריות
3 שפיר רוחמה - שטרן ורד 57.50 19419 24290 7 קריות
4 כהן אברהם - בונשטיין מנחם 55.83 4292 8193 6 קריות
5 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 54.17 5440 787 4 קריות
6 גורדון אושרה - הנר ארז 51.25 16378 9643 4 קריות
7 טישלר לאה - שיינר חנה 49.17 11950 15248   קריות
8 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 48.33 5335 5352   קריות
9 גנזל יהודה - ארד יאיר 47.92 2663 14431   קריות
10 שניידר טובה - שניידר מיכאל 42.50 11949 4525   קריות
11 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 40.42 8275 3497   קריות
12 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 30.83 5090 24727   קריות