Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אחרי החגים - HANDICAP
מושב 2 מתוך 3 תאריך: 17/10/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.75
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הורן אלי - ארזיל אתי 60.12 3782 6825 11 קריות
2 ארבל שמואל - לוי אבי 59.71 12060 5415 9 קריות
3 שפיר רוחמה - שטרן ורד 58.12 19419 24290 7 קריות
4 כהן אברהם - בונשטיין מנחם 56.21 4292 8193 6 קריות
5 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 53.54 5440 787 4 קריות
6 גורדון אושרה - הנר ארז 50.12 16378 9643 4 קריות
7 טישלר לאה - שיינר חנה 49.79 11950 15248   קריות
8 גנזל יהודה - ארד יאיר 48.04 2663 14431   קריות
9 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 47.71 5335 5352   קריות
10 שניידר טובה - שניידר מיכאל 42.38 11949 4525   קריות
11 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 40.04 8275 3497   קריות
12 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 34.21 5090 24727   קריות