Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אחרי החגים
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 24/10/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.67
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מונטאנו אלכסנדר - אשכנזי יוסי 65.83 4253 2140 11 קריות/טבעון
2 ארבל שמואל - לוי אבי 64.17 12060 5415 9 קריות
3 הורן אלי - ארזיל אתי 57.50 3782 6825 7 קריות
4 שפיר רוחמה - שטרן ורד 52.92 19419 24290 6 קריות
5 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 52.08 8193 13809 5 קריות
6 שניידר טובה - שניידר מיכאל 49.58 11949 4525   קריות
7 בר רבקה - מאר ריבי 48.75 4002 11346   קריות
8 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 46.67 5440 787   קריות
9 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 45.00 8275 3497   קריות
10 גנזל יהודה - ארד יאיר 43.75 2663 14431   קריות
11 טישלר לאה - שיינר חנה 43.33 11950 15248   קריות
12 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 30.42 5090 24727   קריות