Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אחרי החגים - HANDICAP
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 24/10/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.67
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארבל שמואל - לוי אבי 63.5 12060 5415 11 קריות
2 מונטאנו אלכסנדר - אשכנזי יוסי 59.67 4253 2140 9 קריות/טבעון
3 הורן אלי - ארזיל אתי 56.83 3782 6825 7 קריות
4 שפיר רוחמה - שטרן ורד 54 19419 24290 6 קריות
5 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 53.17 8193 13809 5 קריות
6 שניידר טובה - שניידר מיכאל 49.92 11949 4525   קריות
7 בר רבקה - מאר ריבי 48.33 4002 11346   קריות
8 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 46.5 5440 787   קריות
9 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 45.08 8275 3497   קריות
10 טישלר לאה - שיינר חנה 44.42 11950 15248   קריות
11 גנזל יהודה - ארד יאיר 44.33 2663 14431   קריות
12 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 34.25 5090 24727   קריות