Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
תחרות אוקטובר 21
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/10/21 סניף: הלוחם חיפה מקדם: 10.65
מנהל תחרות: ורד נח

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרפז כרמלה - גולדשטיין בתיה 26.8 12922 12639 6 חיפה - בית הלוחם
2 טל דן - שלייפר ישראל 24.5 1267 3955 4 חיפה כרמל
3 שושני חנה - בן-נון יוסי 1.2 11491 12637 4 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
4 בן-נון נגה - ינאי מירה -10.5 12636 7262   חיפה - בית הלוחם
5 ינקוביץ ציפי - גל מרדכי -11.7 23090 20231   חיפה כרמל
6 עגור יצחק - יריב יצחק -12.8 7244 7245   חיפה - בית הלוחם
7 זבירין אילנה - שיקלר רחל -18.7 15743 41020   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מרחב יוסף - גולדשטיין מרדכי 22.0 7214 13571 6 חיפה - בית הלוחם
2 טל פטר - לוי סיגלית 17.0 16356 8196 4 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
3 פליקסברוד נורית - טל לאה 5.0 14263 41300 4 חיפה - בית הלוחם
4 מילגרם שרה - ברודאי אסתר -2.0 1895 899   חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
5 גילור מנחם - ינאי אברהם -15.0 3953 7263   חיפה - בית הלוחם
6 פלר רמה - פלר אדם -26.0 19195 867   חיפה - בית הלוחם