Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
שני אחה"צ אוקטובר שירי קרנאור
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 04/10/21 סניף: האקדמיה ת"א מקדם: 6.05
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שפט חנה - רובין דורית 57.22 14990 22386 3 סביון - קרית אונו
2 (רובוט) - גולן יעקב 56.67 ROBOT 40716 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
3 (רובוט) - רוזנצוייג אסתר 54.44 ROBOT 1148 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
4 (רובוט) - גורצקי מריאן 52.78 ROBOT 22079   לא חבר בהתאגדות
4 מור עדי - שרון דליה 52.78 42893 13898   סביון - קרית אונו
6 ווכר יוסף - מאיר כהן הילה 52.22 42481 41708 1 ת"א - האקדמיה לברידג'
7 (רובוט) - שגיא שמעון 51.11 ROBOT 41671 1 לא חבר בהתאגדות
8 tk94 - אלעד רחל 50.56 tk94 3696   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
9 פוקסמן ירחמיאל - אילת מלכה 46.67 1750 13247   סביון - קרית אונו
10 annyshka - avivis 43.89 annyshka avivis   לא חבר בהתאגדות
11 רווה עירית - אורון דליה 42.22 42886 18005   סביון - קרית אונו
12 אלזם מרי - כהן פטרישה 39.44 41938 43017   סביון - קרית אונו