Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
פתיחת שנה במשגב
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 04/10/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.85
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מורוזנסקי לאוניד - קריינדלר מיכאל ד"ר 75.33 24822 5441 4 כרמיאל
2 נהיר דפנה - ישורון ישראל 54.22 18781 18609 3 קריות
3 גוזלן משה - אורנשטיין טינה 53.53 19264 42759 3 קריות
4 ארליך רחל - דגון אסתר 47.44 18780 18612   קריות
5 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 44.12 41340 42252   קריות
6 ויסמן צבי - אפשטיין דוד 42.33 19267 40890   קריות
7 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 32.89 40581 40203   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 69.52 777 3805 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 59.14 40386 23310 3 כרמיאל/קריות
3 נעלי נחום - רינה ברקן 57.37 18616 23-23 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 44.19 40908 9650   קריות
5 פלדמן ברברה - זטלר שילה 40.76 18862 18863   קריות
6 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 29.71 41342 42221   קריות