Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
פתיחת שנה במשגב
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 11/10/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.69
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 63.89 18617 2804 4 קריות
2 מורוזנסקי לאוניד - קריינדלר מיכאל ד"ר 57.22 24822 5441 3 כרמיאל
3 ארליך רחל - דגון אסתר 49.44 18780 18612   קריות
4 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 46.67 41340 42252   קריות
5 אפשטיין דוד - רונן עמוס 44.44 40890 18615   קריות
5 גוזלן משה - אורנשטיין טינה 44.44 19264 42759   קריות
7 נעלי נחום - רינה ברקן 43.89 18616 23-23   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטריך אליעזר - טרגר דרור 63.81 40844 3805 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 52.86 41342 42221 3 קריות
3 פלדמן ברברה - זטלר שילה 51.43 18862 18863 3 קריות
4 סליגסון יואל - בן משה גיורא 46.19 40581 23310   קריות
5 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 43.81 40908 9650   קריות
6 אולגה גרויסמן - חנוך ויסברג 41.90 23-24 23-25   לא חבר בהתאגדות