Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
פתיחת שנה במשגב - HANDICAP
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 18/10/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.27
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטריך אליעזר - וגנר-אביטל יעל 64.25 40844 40386 4 קריות/כרמיאל
2 אפשטיין דוד - רונן עמוס 60.58 40890 18615 3 קריות
3 מורוזנסקי לאוניד - קריינדלר מיכאל ד"ר 58.88 24822 5441 3 כרמיאל
4 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 58.55 18617 2804 2 קריות
5 ארליך רחל - דגון אסתר 42 18780 18612   קריות
6 גוזלן משה - אורנשטיין טינה 38.41 19264 42759   קריות
7 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 26.52 41340 42252   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 56.9 40581 40203 4 קריות
2 בן נאים אהוד - טרגר דרור 55.88 777 3805 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 פלדמן ברברה - זטלר שילה 50.54 18862 18863 3 קריות
4 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 45.78 40908 9650   קריות
5 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 45.72 41342 42221   קריות
6 אולגה גרויסמן - חנוך ויסברג 42.86 23-24 23-25   לא חבר בהתאגדות