Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
פתיחת שנה במשגב
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 18/10/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.27
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטריך אליעזר - וגנר-אביטל יעל 66.11 40844 40386 4 קריות/כרמיאל
2 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 61.67 18617 2804 3 קריות
3 מורוזנסקי לאוניד - קריינדלר מיכאל ד"ר 60.00 24822 5441 3 כרמיאל
4 אפשטיין דוד - רונן עמוס 59.44 40890 18615 2 קריות
5 ארליך רחל - דגון אסתר 41.11 18780 18612   קריות
6 גוזלן משה - אורנשטיין טינה 37.78 19264 42759   קריות
7 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 23.89 41340 42252   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 60.00 777 3805 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 54.76 40581 40203 3 קריות
3 פלדמן ברברה - זטלר שילה 51.90 18862 18863 3 קריות
4 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 47.14 40908 9650   קריות
5 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 43.33 41342 42221   קריות
6 אולגה גרויסמן - חנוך ויסברג 42.86 23-24 23-25   לא חבר בהתאגדות