Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
פתיחת שנה במשגב - HANDICAP
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 25/10/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.38
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארליך רחל - דגון אסתר 65.31 18780 18612 3 קריות
2 מורוזנסקי לאוניד - קריינדלר מיכאל ד"ר 58.94 24822 5441 3 כרמיאל
3 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 55.69 18617 2804 2 קריות
4 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 52.06 41340 42252 2 קריות
5 אפשטיין דוד - רונן עמוס 46.19 40890 18615   קריות
6 נעלי נחום - רינה ברקן 23.59 18616 23-23   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 64.06 777 3805 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 54.69 40581 40203 3 קריות
3 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 49.81 40386 23310   כרמיאל/קריות
4 פלדמן ברברה - זטלר שילה 47.44 18862 18863   קריות
5 אולגה גרויסמן - חנוך ויסברג 39.38 23-24 23-25   לא חבר בהתאגדות
6 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 38.06 40908 9650   קריות