Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
פתיחת שנה במשגב - HANDICAP
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 01/11/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.50
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 61.84 18617 2804 4 קריות
2 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 55.09 41340 42252 3 קריות
3 מורוזנסקי לאוניד - קריינדלר מיכאל ד"ר 50.02 24822 5441 3 כרמיאל
4 נהיר דפנה - ישורון ישראל 48.88 18781 18609   קריות
5 ארליך רחל - דגון אסתר 45.87 18780 18612   קריות
6 אפשטיין דוד - רונן עמוס 43.34 40890 18615   קריות
7 ויסמן צבי - אולגה גרויסמן 43.29 19267 23-24   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 67.87 40386 23310 4 כרמיאל/קריות
2 בן נאים אהוד - טרגר דרור 60.84 777 3805 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 53.72 41342 42221 3 קריות
4 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 52.61 40581 40203 2 קריות
5 פלדמן ברברה - זטלר שילה 41.77 18862 18863   קריות
6 חנוך ויסברג - קטי ויסברג 40.01 23-25 23-26   לא חבר בהתאגדות
7 נעלי נחום - רינה ברקן 27.96 18616 23-23   קריות/ לא חבר בהתאגדות