Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
פתיחת שנה במשגב
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 08/11/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.32
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 62.70 18617 2804 5 קריות
2 ארליך רחל - דגון אסתר 52.78 18780 18612 4 קריות
3 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 52.38 41340 42252 3 קריות
4 מורוזנסקי לאוניד - קריינדלר מיכאל ד"ר 50.00 24822 5441 2 כרמיאל
5 חנוך ויסברג - קטי ויסברג 48.81 23-25 23-26   לא חבר בהתאגדות
6 ויסמן צבי - צבעוני פנחס 46.03 19267 5435   קריות/כרמיאל
7 אפשטיין דוד - רונן עמוס 37.30 40890 18615   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 65.48 40386 23310 5 כרמיאל/קריות
2 פלדמן ברברה - זטלר שילה 56.35 18862 18863 4 קריות
3 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 54.76 40908 9650 3 קריות
4 בן נאים אהוד - טרגר דרור 49.21 777 3805   קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 44.84 41342 42221   קריות
6 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 44.44 40581 40203   קריות
7 נעלי נחום - רינה ברקן 34.92 18616 23-23   קריות/ לא חבר בהתאגדות