Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
פתיחת שנה במשגב - HANDICAP
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 08/11/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.32
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 59.61 18617 2804 5 קריות
2 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 55.04 41340 42252 4 קריות
3 ארליך רחל - דגון אסתר 53.69 18780 18612 3 קריות
4 מורוזנסקי לאוניד - קריינדלר מיכאל ד"ר 48.91 24822 5441   כרמיאל
5 חנוך ויסברג - קטי ויסברג 48.81 23-25 23-26   לא חבר בהתאגדות
6 ויסמן צבי - צבעוני פנחס 43.94 19267 5435   קריות/כרמיאל
7 אפשטיין דוד - רונן עמוס 38.46 40890 18615   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 63.39 40386 23310 5 כרמיאל/קריות
2 פלדמן ברברה - זטלר שילה 55.01 18862 18863 4 קריות
3 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 53.42 40908 9650 3 קריות
4 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 47.25 41342 42221   קריות
5 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 46.61 40581 40203   קריות
6 בן נאים אהוד - טרגר דרור 45.12 777 3805   קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 נעלי נחום - רינה ברקן 36 18616 23-23   קריות/ לא חבר בהתאגדות