Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 16/11/21 סניף: אביבים מקדם: 6.89
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - כהנא אלה 63.18 ROBOT 16013 7 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
2 (רובוט) - אלעד רחל 62.85 ROBOT 3696 6 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
3 (רובוט) - זופניק שושי 61.07 ROBOT 41703 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
4 (רובוט) - ויסבוך לוציה 59.99 ROBOT 8001 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
5 (רובוט) - פרידמן רונית 58.84 ROBOT 18519 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
6 samib - רמתי גדעון 57.35 samib 1956   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
7 מור אהוד - בן נחום גילי 55.72 40709 17526 3 חיפה כרמל
8 (רובוט) - זוסמן הדסה 54.69 ROBOT 17050 2 לא חבר בהתאגדות
9 בנזראי לולה - מיכלוביץ נחום 54.48 1445 1288 2 רמת השרון/חיפה כרמל
10 לוין איטה - הוד מורי 54.01 24634 20266 2 חיפה כרמל
11 אליעז רות - וייל טובה 53.97 22057 20153 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 קימל שרה - מזרח איתמר 53.85 17400 10813 1 חיפה כרמל/קריות
13 (רובוט) - עקריש שרון 53.30 ROBOT 42912 1 לא חבר בהתאגדות /קיסריה
14 בייצר מוטי - קורן אלי 52.48 12001 42686 1 חיפה כרמל
15 (רובוט) - בן משה אלי 52.07 ROBOT 3260 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
15 גרשון עודד - בר יוסף עקיבא 52.07 8104 22055 1 חיפה כרמל
17 (רובוט) - קולסקי איתן 52.05 ROBOT 16086 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
18 (רובוט) - שרון אביגדור 52.00 ROBOT 581 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
19 (רובוט) - לויט יולי 50.80 ROBOT 3566 1 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
20 (רובוט) - בן שמחון אבי 50.28 ROBOT 24816 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
21 גרוס ריצארד - גוברין אבי-ברטי 49.65 41601 42144   חיפה כרמל/ת"א - אביבים
22 (רובוט) - בהירי תמר 48.21 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
23 (רובוט) - הראל אתי 47.88 ROBOT 19766   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
24 גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית 47.84 40317 41315   ת"א - אביבים
25 (רובוט) - גזית גלי 47.78 ROBOT 40227   לא חבר בהתאגדות /נהריה
26 לבנת טובה - דויד סילביה 47.06 9115 18006   סביון - קרית אונו
27 (רובוט) - פולק גו 46.87 ROBOT 23835   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
28 GR06 - goose55 45.48 GR06 goose55   לא חבר בהתאגדות
29 גולדורגר חנה - שיף סמדר 45.46 12098 41358   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
30 (רובוט) - ליברמן ארנון 45.41 ROBOT 40047   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
31 (רובוט) - צידון גיא 44.47 ROBOT 10551   לא חבר בהתאגדות
32 רייס איילין - ליברטל זקלין 43.48 41238 17962   חיפה כרמל
33 מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה 43.34 17615 20154   חיפה כרמל
34 (רובוט) - לביא נירה 41.86 ROBOT 14641   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
35 (רובוט) - הלמן קרן 41.45 ROBOT 9272   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
36 שמאי אילנה - אברהם חיה 38.98 13602 20235   חיפה כרמל
37 (רובוט) - מרמלשטיין עליזה 38.16 ROBOT 41137   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
38 (רובוט) - בכר יוסי 31.58 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה