Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל ראשון אחהצ
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 14/11/21 סניף: אביבים מקדם: 8.18
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בנדיקט מימי - eylon08 68.75 14556 eylon08   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
2 (רובוט) - בן שמחון אבי 68.58 ROBOT 24816 6 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
3 (רובוט) - קס דניאל 67.01 ROBOT 248 4 לא חבר בהתאגדות
4 גלברד מרדכי - פולק גו 66.49 612 23835 4 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
5 (רובוט) - אלקבץ אהרן 62.15 ROBOT 19218 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
6 וייסבוך ישראל - פישר טומי 60.24 4078 22143 3 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
7 אנטין דוד - לויתן שרה 59.03 3524 23836 2 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 (רובוט) - ברנדשטין בתיה 57.47 ROBOT 14192 2 לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
9 (רובוט) - ויסבוך לוציה 57.29 ROBOT 8001 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
10 (רובוט) - גילרמן ג ניס 55.03 ROBOT 8000 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
11 קרמר חיים - קרמר שלוה 52.78 14409 14410 1 ת"א - אביבים
12 (רובוט) - עמיר מירה 52.60 ROBOT 2508 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
13 קימל שרה - מזרח איתמר 52.43 17400 10813 1 חיפה כרמל/קריות
14 (רובוט) - עקריש שרון 52.08 ROBOT 42912 1 לא חבר בהתאגדות /קיסריה
15 בנבנישתי רבי - אברהמי סוזי 51.04 16538 5868   לא חבר בהתאגדות
16 רובין יצחק - דה פריס גבי 50.69 1767 14048 1 ת"א - אביבים
17 כץ זאנה - שפירא אניטה 50.52 15094 14693 1 ת"א - אביבים
18 בן סימון שרל - לנדה בנימין 48.96 10829 23597   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
19 שיף סמדר - בהירי תמר 48.44 41358 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
20 (רובוט) - orabreuer 46.53 ROBOT orabreuer   לא חבר בהתאגדות
20 (רובוט) - קולסקי איתן 46.53 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
22 רומן חנה - זהבי ליאת 44.27 14655 41509   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
23 המר ברוריה - זינגר בני 43.92 16890 9089   אשקלון/רעננה - ההגנה
24 (רובוט) - כהנא אלה 43.23 ROBOT 16013   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
25 בכר יוסי - אלקבץ שלי 43.06 722 9510   נהריה/ת"א - כיכר המדינה
26 פרחי ישראל - זמיר דיצה 42.88 42078 16208   ת"א - אביבים
27 לוי עמליה - פרץ שמואל 42.36 13470 16618   כפר סבא
28 קרביאן מרדכי - לוסטיג אהוד 41.49 9315 9316   ת"א - אביבים
29 (רובוט) - פרידמן רונית 40.97 ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
30 הראל אתי - מילנר חיה 38.72 19766 9800   רמת השרון/פ"ת - ויצו
31 כץ אתי - פריבר מיכל 36.81 43191 43189   ת"א - אביבים
32 (רובוט) - רג'ואן מרגלית 34.38 ROBOT 18685   לא חבר בהתאגדות
33 (רובוט) - שטרן אריה 33.13 ROBOT 24344   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
34 Caybee - גולומב נינה 31.77 Caybee 12376   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל