Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל ראשון בוקר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/11/21 סניף: אביבים מקדם: 6.54
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גוראל נעמי - אפל ליוי 62.64 41017 22088   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
2 (רובוט) - אברהם חיה 62.50 ROBOT 20235 6 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
3 זומר אילן דר - בלאט לובומיר 61.39 14359 16453 5 ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
4 ארידור לילי - ריינר לאה 61.25 13637 3119 4 סביון - קרית אונו
5 (רובוט) - גלט אהרון 60.56 ROBOT 40141 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
6 (רובוט) - צידון גיא 60.42 ROBOT 10551 4 לא חבר בהתאגדות
7 (רובוט) - בוגנים אתי 59.72 ROBOT 17901 3 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
8 מזרח איתמר - קימל שרה 59.58 10813 17400 3 קריות/חיפה כרמל
9 (רובוט) - קרסטניטצקי שולמית 58.75 ROBOT 41315 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
10 (רובוט) - הס רנה 58.19 ROBOT 2041 2 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
11 בנציוני יואל - פרחי לינה 57.08 9222 15050 2 ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - בית הלוחם אפקה
12 (רובוט) - פולק גו 56.81 ROBOT 23835 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
13 (רובוט) - מחליף מחול 56.25 ROBOT 37-0030   לא חבר בהתאגדות
14 בהירי תמר - זופניק שושי 54.58 14148 41703 1 ת"א - אביבים
15 גוברין אבי-ברטי - גרוס ריצארד 53.89 42144 41601 1 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
16 (רובוט) - הלמן קרן 53.61 ROBOT 9272 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
17 (רובוט) - שרון אביגדור 52.50 ROBOT 581 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
17 טורבוביץ ציפי - אוסדצ'י-קפלן אורנה 52.50 17764 17014 1 חיפה כרמל
19 (רובוט) - ויסבוך לוציה 50.56 ROBOT 8001 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
20 (רובוט) - לביא נירה 50.28 ROBOT 14641 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
21 (רובוט) - שטרן אריה 50.00 ROBOT 24344 1 לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
22 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 49.72 ROBOT 40533   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
22 (רובוט) - בן משה אלי 49.72 ROBOT 3260   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
24 (רובוט) - אלקבץ אהרן 49.58 ROBOT 19218   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
25 (רובוט) - מילנר חיה 49.31 ROBOT 9800   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
26 מנשה ניסים - גוטפריד שי 49.26 40680 17756   חיפה - רמת אלון/פולג- ברידג' פוינט
27 (רובוט) - קס דניאל 48.33 ROBOT 248   לא חבר בהתאגדות
28 גולדורגר חנה - שיף סמדר 48.06 12098 41358   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
29 ברגר לאה - ליבר בתיה 46.81 20247 20248   לא חבר בהתאגדות
29 מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה 46.81 17615 20154   חיפה כרמל
31 (רובוט) - כהנא אלה 46.67 ROBOT 16013   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
32 (רובוט) - כץ זהבה 46.25 ROBOT 8616   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
33 (רובוט) - בכר יוסי 44.31 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
34 גרשון עודד - בר יוסף עקיבא 41.67 8104 22055   חיפה כרמל
35 (רובוט) - כץ זאנה 41.53 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
36 בן שמחון אבי - זוסמן הדסה 40.83 24816 17050   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
37 (רובוט) - מרמלשטיין עליזה 39.86 ROBOT 41137   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
38 (רובוט) - קולסקי איתן 38.75 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
39 רמתי גדעון - כרדי אברהם 38.19 1956 40383   ת"א - אביבים
40 (רובוט) - רגב אלה 36.81 ROBOT 19978   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
41 (רובוט) - דויד סילביה 32.78 ROBOT 18006   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
42 אלון משה - גוראל איתן 32.36 42934 17114   ת"א - האקדמיה לברידג'