Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר נובמבר
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 01/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.23
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורטונה ארנון - לוי רוני 62.37 5150 12052 7 חיפה כרמל
2 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 54.50 17418 23090 5 חיפה כרמל
3 שנער היידי - גודוביץ צילה 53.04 2500 15622 4 חיפה כרמל
4 הילזנרד אנני - כהן רבקה 52.71 5598 11391 3 חיפה כרמל
5 אלוני ישי - קמה יעל 52.50 40970 19199 3 חיפה כרמל
6 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 47.70 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 46.56 20733 17830   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
8 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 44.97 40925 22054   חיפה כרמל
9 מץ דליה - נחמיאס יוסף 43.72 17803 40234   חיפה כרמל
10 גני רותי - ביגר כרמלה 42.53 23011 23012   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 64.22 5270 19052 7 חיפה כרמל
2 קיס מרים - הידה רודיקה 59.47 4577 2526 5 חיפה כרמל
3 ירוס מיכאל - ברנט דוד 58.60 40706 40334 4 חיפה כרמל
4 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 53.51 18316 41035 3 חיפה כרמל
5 איזיפאס חנינה - ברויז אברהם 49.27 41057 40433   חיפה כרמל
6 דה הונד יוסי - שפר לאה 49.01 19994 19995   חיפה כרמל
7 בן יוסף הדרה - פרסט רחל 48.61 18015 40871   חיפה כרמל
8 קרמר ליאורה - משכית חניתה 48.28 8174 12377   חיפה כרמל
9 רמן נחום - גולדברג אידה 39.58 18883 15305   חיפה כרמל
10 צוק-רמון יהודית - שקולניק ליאורה 29.43 20313 19927   חיפה כרמל