Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר נובמבר
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 15/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.95
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קרמר ליאורה - משכית חניתה 63.36 8174 12377 7 חיפה כרמל
2 פורטונה ארנון - לוי רוני 60.46 5150 12052 5 חיפה כרמל
3 ברויז אברהם - נחמיאס יוסף 59.65 40433 40234 4 חיפה כרמל
4 אלוני ישי - קמה יעל 54.75 40970 19199 3 חיפה כרמל
5 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 52.96 19234 8309 3 חיפה כרמל
6 גני רותי - ביגר כרמלה 51.70 23011 23012 2 חיפה כרמל
7 שנער היידי - גודוביץ צילה 50.86 2500 15622 2 חיפה כרמל
8 רפאלי דוד - ורסנו דליה 49.94 4087 19087   ירושלים/חיפה - רמת אלון צביקה
9 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 48.55 20733 17830   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 45.86 17418 23090   חיפה כרמל
11 רוזנברג חנה - ניר מרים 45.43 13327 16493   חיפה כרמל
12 הילזנרד אנני - כהן רבקה 44.69 5598 11391   חיפה כרמל
13 צרטין יוסף - פונדיאנו עליזה 43.14 41343 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
14 זומר קלריסה - גיא יהודית 42.04 18665 20054   חיפה כרמל
15 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 36.73 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אדלר אילנה - מלברגר אראלה 66.20 1177 5566 7 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 62.90 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 באבד יצחק - סרבן דניאלה 59.91 11010 20552 4 חיפה כרמל
4 ירוס מיכאל - ברנט דוד 58.61 40706 40334 3 חיפה כרמל
5 ויזן יהושע - כהן מרגרט 55.09 19229 40941 3 חיפה כרמל
6 גייבסקי נלי - שחר אמיר 53.86 40794 40627 2 חיפה כרמל
7 פרר אייבן - ברנדשטין בתיה 51.08 24272 14192 2 חיפה כרמל/טבעון - רקפת
8 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 47.81 43207 43206   חיפה כרמל
9 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 47.28 18316 41035   חיפה כרמל
10 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 47.16 41317 41136   חיפה כרמל
11 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 42.46 40925 22054   חיפה כרמל
12 גנות אסתי - דנה חנה 42.22 41036 6754   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
13 רמן נחום - גולדברג אידה 40.12 18883 15305   חיפה כרמל
14 דה הונד יוסי - שפר לאה 39.10 19994 19995   חיפה כרמל
15 שמחון מיכל - סכנין חוה 35.06 19804 40948   חיפה כרמל