Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר נובמבר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.43
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קרמר ליאורה - משכית חניתה 64.25 8174 12377 7 חיפה כרמל
2 פורטונה ארנון - לוי רוני 58.90 5150 12052 5 חיפה כרמל
3 שנער היידי - גודוביץ צילה 56.90 2500 15622 4 חיפה כרמל
4 ברויז אברהם - נחמיאס יוסף 54.83 40433 40234 4 חיפה כרמל
5 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 54.57 19234 8309 3 חיפה כרמל
6 הילזנרד אנני - כהן רבקה 53.16 5598 11391 2 חיפה כרמל
7 זומר קלריסה - גיא יהודית 52.77 18665 20054 2 חיפה כרמל
8 אלוני ישי - קמה יעל 49.12 40970 19199   חיפה כרמל
9 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 48.09 17418 23090   חיפה כרמל
10 גני רותי - ביגר כרמלה 47.39 23011 23012   חיפה כרמל
11 רוזנברג חנה - ניר מרים 45.65 13327 16493   חיפה כרמל
12 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 45.56 20733 17830   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
13 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 41.37 15743 19097   חיפה כרמל
14 זהבי רות - אבידר אופליה 38.50 18919 18947   חיפה כרמל
15 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 38.09 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן-חיים יזהר - אפשטיין אוברי 66.33 4624 10917 7 חיפה כרמל
2 שמחון מיכל - סכנין חוה 60.77 19804 40948 5 חיפה כרמל
3 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 55.83 40706 3698 4 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 54.31 5270 19052 4 חיפה כרמל
5 שטרן בן - מזרחי שמחה 52.62 19887 17615 3 חיפה כרמל
6 באבד יצחק - סרבן דניאלה 50.95 11010 20552 2 חיפה כרמל
7 איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה 50.83 41057 42368 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 גייבסקי נלי - שחר אמיר 50.12 40794 40627 1 חיפה כרמל
9 רמן נחום - גולדברג אידה 47.75 18883 15305   חיפה כרמל
10 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 46.75 41317 41136   חיפה כרמל
11 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 44.32 18316 41035   חיפה כרמל
12 גנות אסתי - דנה חנה 44.01 41036 6754   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
13 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 37.84 43207 43206   חיפה כרמל
14 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 36.98 40925 22054   חיפה כרמל