Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר נובמבר
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 02/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 9.23
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 69.44 40234 6070 7 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
2 מעוז דפנה - מעוז בני 59.13 19370 22572 6 חיפה כרמל
3 גל מרדכי - ינקוביץ ציפי 51.98 20231 23090 5 חיפה כרמל
4 כהן רבקה - ארי חנה 51.59 11391 18011 4 חיפה כרמל
5 אבידר אופליה - זהבי רות 46.83 18947 18919   חיפה כרמל
6 פרלמן אמנון - ספקטור משה 46.03 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
6 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 46.03 18665 15622   חיפה כרמל
8 דוב שושנה - דנסקי ניצה 44.05 7241 12350   חיפה כרמל
9 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 43.25 14599 14457   חיפה כרמל
10 קורן עינת - לבנון חנה 41.67 20262 16309   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אורנשטיין איתן - לוי סיגלית 65.08 801 8196 7 חיפה כרמל
2 קפלן אהרון - ברקוביץ אריה 63.10 1763 2502 6 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
3 הבר שמעון - הולצמן זאב 55.56 5944 23768 5 חיפה כרמל
4 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 54.37 16725 10299 4 חיפה כרמל
5 טמיר אלי - אלרן ישראל 53.97 5270 19052 3 חיפה כרמל
6 זלצר אביבה - צידון רבקה 52.78 24170 19373 2 חיפה כרמל
7 בירמן יצחק - פורת דליה 50.00 20587 4142 2 חיפה כרמל
8 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 37.70 19927 22054   חיפה כרמל
9 סידי אראלה - בלום חנה 36.90 40943 41055   חיפה כרמל
10 פורת מרים - בלנק שרה 30.56 21564 40578   חיפה כרמל