Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר נובמבר
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 09/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.65
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מעוז דפנה - מעוז בני 61.94 19370 22572 6 חיפה כרמל
2 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 57.31 16725 10299 5 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 56.17 40234 6070 4 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
4 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 55.09 23012 23090 3 חיפה כרמל
5 גודוביץ צילה - שורץ מלכה 50.74 15622 13138 3 חיפה כרמל
6 פרלמן אמנון - וסטרייך יואל 49.35 20980 11306   חיפה - רמת אלון צביקה/סביון - קרית אונו
7 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 49.17 14599 14457   חיפה כרמל
8 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 48.83 20364 20365   חיפה כרמל
9 גילור מנחם - גל מרדכי 45.25 3953 20231   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
10 לוי רוני - דיין גילה 43.40 12052 15416   חיפה כרמל
11 פונדיאנו עליזה - צרטין יוסף 41.57 42368 41343   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 פרר אייבן - אבידר אופליה 41.11 24272 18947   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 69.54 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 אורנשטיין איתן - לוי סיגלית 64.54 801 8196 5 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 58.15 16088 16359 4 חיפה כרמל
4 הבר שמעון - הולצמן זאב 52.16 5944 23768 3 חיפה כרמל
5 אקלימי מאיר - שרן מיכאל 49.72 5749 6694   חיפה כרמל
6 קורן עינת - לבנון חנה 49.17 20262 16309   חיפה כרמל
7 רמן נחום - גרינמן שמשון 48.27 18883 23268   חיפה כרמל
8 שטרן בן - שדל גרג 47.95 19887 42249   חיפה כרמל
9 שמחון מיכל - סכנין חוה 43.24 19804 40948   חיפה כרמל
10 דוב שושנה - דנסקי ניצה 39.17 7241 12350   חיפה כרמל
11 בירמן יצחק - פורת דליה 39.07 20587 4142   חיפה כרמל
12 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 38.92 19927 22054   חיפה כרמל