Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר נובמבר
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 16/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.02
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן רבקה - ארי חנה 64.13 11391 18011 7 חיפה כרמל
2 לוי רוני - דיין גילה 63.68 12052 15416 5 חיפה כרמל
3 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 61.97 18418 18015 4 חיפה כרמל
4 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 54.91 14599 14457 3 חיפה כרמל
5 נביא רות - משיח רבקה 54.53 15308 17806 3 חיפה כרמל
6 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 52.98 23012 23090 2 חיפה כרמל
7 פורת מרים - בלנק שרה 52.81 21564 40578 2 חיפה כרמל
8 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 46.67 16725 10299   חיפה כרמל
9 פרלמן אמנון - ספקטור משה 45.85 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
10 מץ דליה - שמעון ציפי 45.34 17803 744   חיפה כרמל/נתניה
11 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 40.84 40234 6070   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
12 גודוביץ צילה - שורץ מלכה 40.64 15622 13138   חיפה כרמל
13 כהן מרגרט - פזי נחמה 39.01 40941 8309   חיפה כרמל
14 גולדברג נחמה - ברנט פט 38.92 19992 14797   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 65.15 5270 19052 7 חיפה כרמל
2 אורנשטיין איתן - לוי סיגלית 64.44 801 8196 5 חיפה כרמל
3 הבר שמעון - הולצמן זאב 63.33 5944 23768 4 חיפה כרמל
4 ברקוביץ אריה - זגה מרים 60.25 2502 23876 3 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
5 דוב שושנה - דנסקי ניצה 54.69 7241 12350 3 חיפה כרמל
6 רטנר פיליס - רטנר דוד 53.40 14530 14538 2 חיפה כרמל
7 רמן נחום - גרינמן שמשון 47.69 18883 23268   חיפה כרמל
8 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 43.70 20364 20365   חיפה כרמל
9 קרפל רבקה - לם גלינה 43.33 4126 1251   לא חבר בהתאגדות
10 קורן עינת - לבנון חנה 41.36 20262 16309   חיפה כרמל
11 סידי אראלה - בלום חנה 37.72 40943 41055   חיפה כרמל
12 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 37.62 19927 22054   חיפה כרמל
13 בירמן יצחק - פורת דליה 37.31 20587 4142   חיפה כרמל