Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר נובמבר
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 23/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.17
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אורנשטיין איתן - לוי סיגלית 71.28 801 8196 6 חיפה כרמל
2 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 63.44 16725 10299 5 חיפה כרמל
3 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 63.37 23012 23090 4 חיפה כרמל
4 לוי רוני - דיין גילה 57.79 12052 15416 3 חיפה כרמל
5 צידון רבקה - ציפין שמואל 51.20 19373 24169 2 חיפה כרמל
6 פונדיאנו עליזה - צרטין יוסף 45.34 42368 41343   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 43.74 14599 14457   חיפה כרמל
8 גודוביץ צילה - שורץ מלכה 43.62 15622 13138   חיפה כרמל
9 פורת מרים - בלנק שרה 40.65 21564 40578   חיפה כרמל
10 מעוז דפנה - מעוז בני 39.03 19370 22572   חיפה כרמל
11 זולקוב גנריאטה - נחמיאס יוסף 29.06 23264 40234   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 70.79 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 שטרן בן - שדל גרג 66.17 19887 42249 5 חיפה כרמל
3 בירמן יצחק - פורת דליה 59.75 20587 4142 4 חיפה כרמל
4 טייג יוסי - גוטליב ליפא 52.82 16088 16359 3 חיפה כרמל
5 רמן נחום - גרינמן שמשון 48.77 18883 23268   חיפה כרמל
6 רטנר פיליס - רטנר דוד 45.05 14530 14538   חיפה כרמל
7 קורן עינת - לבנון חנה 40.78 20262 16309   חיפה כרמל
8 סידי אראלה - בלום חנה 39.53 40943 41055   חיפה כרמל
9 דוב שושנה - דנסקי ניצה 38.29 7241 12350   חיפה כרמל
10 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 37.43 19927 22054   חיפה כרמל