Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר נובמבר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.90
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - דיין גילה 61.11 12052 15416 6 חיפה כרמל
2 כהן רבקה - ארי חנה 59.17 11391 18011 5 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 58.89 40234 6070 4 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
4 זלצר אביבה - צידון רבקה 54.72 24170 19373 3 חיפה כרמל
5 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 54.44 23012 23090 3 חיפה כרמל
6 כהן מרגרט - פזי נחמה 48.33 40941 8309   חיפה כרמל
7 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 46.11 18418 18015   חיפה כרמל
8 פרלמן אמנון - ספקטור משה 44.17 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
9 פורת מרים - בלנק שרה 43.61 21564 40578   חיפה כרמל
10 גודוביץ צילה - שורץ מלכה 43.33 15622 13138   חיפה כרמל
10 קפלן הילדה - דנסקי ניצה 43.33 10776 12350   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 מעוז דפנה - מעוז בני 42.78 19370 22572   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 63.33 23264 20156 6 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 61.11 5598 5635 5 חיפה כרמל
3 ברנט דוד - וייסמן דוד 57.78 40334 3698 4 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - ברקוביץ אריה 56.67 5270 2502 3 חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 56.11 16088 16359 3 חיפה כרמל
6 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 55.28 16725 10299 2 חיפה כרמל
7 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 49.72 20364 20365   חיפה כרמל
8 רטנר פיליס - רטנר דוד 48.33 14530 14538   חיפה כרמל
9 דה הונד יוסי - שפר לאה 46.94 19994 19995   חיפה כרמל
10 בירמן יצחק - פורת דליה 44.72 20587 4142   חיפה כרמל
11 סידי אראלה - בלום חנה 34.72 40943 41055   חיפה כרמל
12 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 25.28 19927 22054   חיפה כרמל