Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אליפות מועדון כרמל
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 11/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 9.61
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - פורטונה ארנון 63.36 12052 5150 9 חיפה כרמל
2 גרינמן שמשון - קמה יעל 58.55 23268 19199 7 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 58.02 40234 4137 6 חיפה כרמל
4 מטקלף גון - מילר סידני 57.36 42887 42888 5 חיפה כרמל
5 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 55.35 5598 1288 4 חיפה כרמל
6 רהב יוסף - אדלשטיין פרידה 54.94 1940 4631 3 חיפה כרמל
7 פלופסקי לאון - שקד יצחק 53.864 5833 5414 2 חיפה כרמל/קריות
8 שושני חנה - זגה מרים 53.858 11491 23876 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
9 גני רותי - ביגר כרמלה 53.80 23011 23012 1 חיפה כרמל
10 פורת מרים - זהבי רות 50.43 21564 18919 1 חיפה כרמל
11 טנדטר עלי - קורן אלי 49.58 1926 42686   קריות/חיפה כרמל
12 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 49.17 15743 19097   חיפה כרמל
13 צרטין יוסף - רלה כהנא 47.51 41343 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
14 זומר קלריסה - גיא יהודית 46.77 18665 20054   חיפה כרמל
15 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 42.38 17418 23090   חיפה כרמל
16 סמורזיק אביטל - נעלי נחום 40.83 16725 18616   חיפה כרמל/קריות
17 גאות אדוה - ניר מרים 35.68 40797 16493   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
18 צוק-רמון יהודית - וויט ניצה 27.74 20313 20210   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טל דן - שלייפר ישראל 67.28 1267 3955 9 חיפה כרמל
2 ברקוביץ אריה - מירקין לודמילה 60.82 2502 10299 7 חיפה כרמל
3 הבר שמעון - וולברג ג'ון 57.38 5944 4245 6 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 55.95 5270 19052 5 חיפה כרמל
5 אוסדצ'י-קפלן אורנה - שוצמן רחל 54.74 17014 15908 4 חיפה כרמל
6 ירוס מיכאל - ברנט דוד 54.47 40706 40334 3 חיפה כרמל
7 ציפין שמואל - טל פטר 53.33 24169 16356 2 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
8 לירון נולי - לוי סיגלית 51.98 21199 8196 2 חיפה כרמל
9 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 51.45 41007 22-0613 1 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
10 אלעד אלי - איסק מנחם 50.83 5572 3080 1 חיפה כרמל
11 גיחון מלכה - אדלר אילנה 49.91 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
12 וייל טובה - מץ דליה 48.96 20153 17803   חיפה כרמל
13 רוזנשיין אלכסנדר - הוכברג אבלין 45.20 3372 5407   חיפה כרמל
14 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 44.01 43207 43206   חיפה כרמל
15 איזיפאס חנינה - ברויז אברהם 41.26 41057 40433   חיפה כרמל
16 סכנין חוה - שמחון מיכל 40.49 40948 19804   חיפה כרמל
17 רטנר פיליס - רטנר דוד 38.43 14530 14538   חיפה כרמל
18 דנה חנה - ברוך ארני 35.11 6754 20293   חיפה כרמל