Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אליפות מועדון כרמל
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 25/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 9.13
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 61.71 17418 23090 9 חיפה כרמל
2 לוי רוני - פורטונה ארנון 60.25 12052 5150 7 חיפה כרמל
3 שושני חנה - זגה מרים 59.46 11491 23876 6 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
4 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 58.71 16725 18416 4 חיפה כרמל
5 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 54.98 40234 4137 4 חיפה כרמל
6 כהן רבקה - מירקין לודמילה 54.17 11391 10299 3 חיפה כרמל
7 לירון נולי - לוי סיגלית 50.69 21199 8196 2 חיפה כרמל
8 גני רותי - ביגר כרמלה 49.97 23011 23012   חיפה כרמל
9 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 48.79 5598 1288   חיפה כרמל
10 פורת מרים - זהבי רות 48.05 21564 18919   חיפה כרמל
11 צרטין יוסף - רלה כהנא 47.42 41343 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
12 סכנין חוה - שמחון מיכל 47.22 40948 19804   חיפה כרמל
13 זומר קלריסה - גיא יהודית 46.34 18665 20054   חיפה כרמל
14 מנור עדית - צידון רבקה 45.76 40868 19373   חיפה כרמל
15 גאות אדוה - ניר מרים 43.31 40797 16493   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
16 רמן נחום - קורן עינת 43.17 18883 20262   חיפה כרמל
17 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 41.64 15743 19097   חיפה כרמל
18 גרינמן שמשון - קמה יעל 37.63 23268 19199   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרידלנדר אהוד - הפטקה מיכאל 67.61 4648 4822 9 נהריה - לב הצפון/עמק יזרעאל
2 אלעד אלי - איסק מנחם 65.49 5572 3080 7 חיפה כרמל
3 ירוס מיכאל - ברנט דוד 64.82 40706 40334 6 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 60.80 5270 19052 4 חיפה כרמל
5 שטרן בן - שדל גרג 58.88 19887 42249 4 חיפה כרמל
6 פלופסקי לאון - שקד יצחק 55.83 5833 5414 3 חיפה כרמל/קריות
7 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 53.33 15908 2502 2 חיפה כרמל
8 ברויז אברהם - זולקוב גנריאטה 52.51 40433 23264 2 חיפה כרמל
9 טנדטר עלי - קורן אלי 51.17 1926 42686 1 קריות/חיפה כרמל
10 וייל טובה - מץ דליה 49.67 20153 17803   חיפה כרמל
11 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 49.52 41317 41136   חיפה כרמל
12 הבר שמעון - וולברג ג'ון 48.74 5944 4245   חיפה כרמל
13 מטקלף גון - מילר סידני 37.84 42887 42888   חיפה כרמל
14 דנה חנה - ברוך ארני 36.22 6754 20293   חיפה כרמל
15 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 35.38 43207 43206   חיפה כרמל
16 ציפין שמואל - טל פטר 33.98 24169 16356   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
17 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 33.37 42439 24411   חיפה כרמל