Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אליפות מועדון כרמל
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 16/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 9.65
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 61.67 5598 1288 8 חיפה כרמל
2 גני רותי - ביגר כרמלה 61.60 23011 23012 6 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 59.44 40234 4137 5 חיפה כרמל
4 פלופסקי לאון - שקד יצחק 57.07 5833 5414 4 חיפה כרמל/קריות
5 פורת מרים - זהבי רות 56.88 21564 18919 3 חיפה כרמל
6 לבנון חנה - ורסנו דליה 55.83 16309 19087 3 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
7 זומר קלריסה - גיא יהודית 54.38 18665 20054 2 חיפה כרמל
8 אלוני ישי - קמה יעל 51.11 40970 19199 2 חיפה כרמל
9 פורת רבקה - דנה חנה 46.20 14981 6754   חיפה כרמל
10 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 46.11 17418 23090   חיפה כרמל
11 לוי רוני - פורטונה ארנון 43.33 12052 5150   חיפה כרמל
12 מנור עדית - צידון רבקה 42.90 40868 19373   חיפה כרמל
13 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 41.51 15743 19097   חיפה כרמל
14 צרטין יוסף - רלה כהנא 38.36 41343 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
15 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 33.40 40925 22054   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טל דן - שלייפר ישראל 64.94 1267 3955 8 חיפה כרמל
2 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 61.94 40706 3698 6 חיפה כרמל
3 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 59.88 15908 2502 5 חיפה כרמל
4 הבר שמעון - וולברג ג'ון 58.95 5944 4245 4 חיפה כרמל
5 פרידלנדר אהוד - הפטקה מיכאל 57.56 4648 4822 3 נהריה - לב הצפון/עמק יזרעאל
6 אלעד אלי - איסק מנחם 57.47 5572 3080 3 חיפה כרמל
7 שושני חנה - זגה מרים 50.99 11491 23876 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 טמיר אלי - אלרן ישראל 50.56 5270 19052 2 חיפה כרמל
9 שטרן בן - שדל גרג 47.66 19887 42249   חיפה כרמל
10 וייל טובה - מץ דליה 45.62 20153 17803   חיפה כרמל
11 סכנין חוה - שמחון מיכל 41.94 40948 19804   חיפה כרמל
12 גיחון מלכה - אדלר אילנה 40.56 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
13 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 40.28 43207 43206   חיפה כרמל
14 ברויז אברהם - זולקוב גנריאטה 39.04 40433 23264   חיפה כרמל
15 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 32.50 42439 24411   חיפה כרמל