Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
שישי אחהצ ברומטר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 05/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 10.50
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וקסלבאום חנה - וקסלבאום אבנר 55.0 12405 12406 15 ת"א - אביבים
2 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 43.0 ROBOT 15338 12 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
3 עמיר אריה - ירוס מיכאל 40.0 503 40706 10 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
4 גורן עודד - סף יעל 37.0 16436 16743 8 חולון - הקנטרי/חדרה - קדימה
5 גלברד מרדכי - פולק גו 29.0 612 23835 6 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
6 (רובוט) - קרן אורה 25.0 ROBOT 2362 5 לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
7 (רובוט) - אלקבץ שלי 24.0 ROBOT 9510 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
8 (רובוט) - בלאט לובומיר 23.0 ROBOT 16453 3 לא חבר בהתאגדות
8 אברמוביץ ענת - פורת רמי 23.0 16263 55 3 רמת השרון
10 (רובוט) - מעוז גסטון 20.0 ROBOT 42530 2 לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
11 פרקש רות - לויתן שרה 18.0 5305 23836 2 כפר סבא/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 (רובוט) - קרמרמן רותי 18.0 ROBOT 20362 2 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
13 ברקוביץ אריה - אוסדצ'י-קפלן אורנה 17.0 2502 17014 2 חיפה כרמל
14 (רובוט) - רום מרים 16.0 ROBOT 23497 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
15 (רובוט) - עפרון פרנסין 15.0 ROBOT 14774 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
15 (רובוט) - כץ זאנה 15.0 ROBOT 15094 1 לא חבר בהתאגדות
17 (רובוט) - פישר אהובה 10.0 ROBOT 24341 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
18 הראל אתי - מילנר חיה 9.0 19766 9800 1 רמת השרון/פ"ת - ויצו
19 (רובוט) - לביא נירה 8.0 ROBOT 14641 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
20 (רובוט) - גזית גלי 7.4 ROBOT 40227 1 לא חבר בהתאגדות /נהריה
21 (רובוט) - עמיר מירה 7.0 ROBOT 2508 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
21 CEFNI - לוי אנה 7.0 CEFNI 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות
21 (רובוט) - עקריש שרון 7.0 ROBOT 42912 1 לא חבר בהתאגדות
24 בנירי עילי - גלעדי ירון 3.0 21805 20553 1 פ"ת - אם המושבות/ר"ג - מרום נווה
24 (רובוט) - שיף סמדר 3.0 ROBOT 41358 1 לא חבר בהתאגדות
26 רג'ואן מרגלית - לויט שושנה -1.0 18685 3548   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
26 גוראל איתן - בן אלי מיכל -1.0 17114 24591   ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - אביבים
26 סדן נגה - גרוסו גבריאל -1.0 17024 10315   ת"א - בית הלוחם אפקה
29 ביקוביצקי ורדה - שפירא אניטה -2.0 6234 14693   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
30 קס גינה - קס דניאל -4.0 4692 248   לא חבר בהתאגדות
30 ורד רונית - טל משה -4.0 17425 2176   כפר סבא
30 (רובוט) - פרנקל גיורא -4.0 ROBOT 13119   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
33 בכר יוסי - זמיר דיצה -6.0 722 16208   נהריה/ת"א - אביבים
33 לוי עמליה - פרץ שמואל -6.0 13470 16618   כפר סבא
35 (רובוט) - ויסבוך לוציה -10.0 ROBOT 8001   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
36 (רובוט) - שוהם יורם -15.0 ROBOT 40726   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
37 (רובוט) - שפנר מיכל -19.0 ROBOT 23720   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
38 כהן אילן - נוה גל -26.0 17258 18889   רמת השרון
39 (רובוט) - מאיר יורי -28.0 ROBOT 13003   לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
40 בצלאל רות - אדלונד אטי -31.0 7549 22779   פולג- ברידג' פוינט/נס ציונה
41 רוזנברג מירי - רומן חנה -32.0 7066 14655   ת"א - אביבים
41 רובין יצחק - dee22 -32.0 3567 dee22   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
43 (רובוט) - גילרמן ג ניס -33.0 ROBOT 8000   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
43 המר ברוריה - שטרן אורי -33.0 16890 22539   אשקלון/השרון
45 (רובוט) - זינגר בני -40.0 ROBOT 9089   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
46 חיות אבי - בן שמחון אבי -41.0 5366 24816   רמת השרון
47 (רובוט) - הורוביץ חנה -45.0 ROBOT 13107   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
48 פנסו איציק - שנפ מאיה -61.0 24982 23993   נהריה - לב הצפון/רמת השרון