Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר נובמבר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.00
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 60.19 13602 23090 8 חיפה כרמל
2 קמה יעל - כוכבא שלומית 59.94 19199 19097 6 חיפה כרמל
3 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 56.33 40871 40234 5 חיפה כרמל
4 שיקלר רחל - זבירין אילנה 54.81 41020 15743 4 חיפה כרמל
5 יקים נוגה - פוירשטיין מיכאלה 52.50 3475 22-0625 3 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 52.41 15824 15622 3 חיפה כרמל
7 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 49.17 14599 14457   חיפה כרמל
7 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 49.17 23268 4617   חיפה כרמל
9 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 48.33 16725 10299   חיפה כרמל
10 צרטין יוסף - פורת רבקה 47.59 41343 14981   חיפה כרמל
11 גרינברג רונית - שמחון מיכל 46.70 15533 19804   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
12 הרץ צפורה - לחמן מיכה 46.33 4138 1283   חיפה כרמל
13 קמפר ראובן - שפירא בניהו 44.63 17830 17828   חיפה כרמל
14 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 44.44 11069 8174   חיפה כרמל
15 גני רותי - אורון רות 44.35 23011 18699   חיפה כרמל
16 מורג חוה - קורן עינת 43.61 9726 20262   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטרן בן - שדל גרג 68.98 19887 42249 8 חיפה כרמל
2 בוגן זאב - זגה מרים 63.86 8410 23876 6 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 גינזבורג מרים - הילזנרד אנני 57.31 5635 5598 5 חיפה כרמל
4 טייג יוסי - גוטליב ליפא 56.39 16088 16359 4 חיפה כרמל
5 פורת דליה - כהן עפרה 52.22 4142 8283 3 חיפה כרמל
6 מעוז בני - מעוז דפנה 51.73 22572 19370 3 חיפה כרמל
7 לירון נולי - לוי סיגלית 51.02 21199 8196 2 חיפה כרמל
8 לוי רוני - אלרן ישראל 49.72 12052 19052   חיפה כרמל
9 דה הונד יוסי - שפר לאה 49.17 19994 19995   חיפה כרמל
10 דוב שושנה - שאול רבקה 48.95 7241 7246   חיפה כרמל
11 רטנר פיליס - רטנר דוד 48.70 14530 14538   חיפה כרמל
12 דנסקי ניצה - רמן נחום 46.39 12350 18883   חיפה כרמל
13 חיימוביץ ולריו - ברויז אברהם 41.30 19234 40433   חיפה כרמל
14 סכנין חוה - מץ דליה 38.60 40948 17803   חיפה כרמל
15 בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה 38.43 22054 19927   חיפה כרמל
16 ליברטל זקלין - רייס איילין 36.67 17962 41238   חיפה כרמל