Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר נובמבר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 14/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 9.34
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדנברג שלום - אורנשטיין איתן 70.83 1265 801 7 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 60.83 11069 8174 6 חיפה כרמל
3 הרץ צפורה - לחמן מיכה 60.00 4138 1283 5 חיפה כרמל
4 גני רותי - אורון רות 55.28 23011 18699 4 חיפה כרמל
5 מעוז בני - מעוז דפנה 53.06 22572 19370 3 חיפה כרמל
6 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 51.94 15824 15622 2 חיפה כרמל
6 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 51.94 40871 40234 2 חיפה כרמל
8 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 50.83 14599 14457 2 חיפה כרמל
9 קמה יעל - כוכבא שלומית 45.56 19199 19097   חיפה כרמל
10 כהן אריה - דנסקי ניצה 43.33 24485 12350   חיפה כרמל
11 שיקלר רחל - זבירין אילנה 43.06 41020 15743   חיפה כרמל
12 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 42.50 19234 8309   חיפה כרמל
12 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 42.50 23012 23090   חיפה כרמל
14 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 28.33 40532 14171   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטרן בן - שדל גרג 60.56 19887 42249 7 חיפה כרמל
2 גינזבורג מרים - הילזנרד אנני 60.00 5635 5598 6 חיפה כרמל
3 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 55.56 22054 16309 5 חיפה כרמל
4 בוגן זאב - זגה מרים 53.33 8410 23876 4 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
5 דה הונד יוסי - שפר לאה 52.22 19994 19995 3 חיפה כרמל
6 ברקוביץ אריה - גרינברג רונית 51.94 2502 15533 2 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
7 סכנין חוה - מץ דליה 51.39 40948 17803 2 חיפה כרמל
8 פורת דליה - כהן עפרה 50.28 4142 8283 2 חיפה כרמל
9 מורג חוה - קורן עינת 49.72 9726 20262   חיפה כרמל
10 דוב שושנה - שאול רבקה 47.50 7241 7246   חיפה כרמל
11 לירון נולי - לוי סיגלית 44.72 21199 8196   חיפה כרמל
12 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 42.22 23268 4617   חיפה כרמל
13 לוי רוני - אלרן ישראל 41.11 12052 19052   חיפה כרמל
14 רטנר פיליס - רטנר דוד 39.44 14530 14538   חיפה כרמל