Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר נובמבר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 21/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.66
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גינזבורג מרים - הילזנרד אנני 66.56 5635 5598 6 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 62.55 11069 8174 5 חיפה כרמל
3 גרינברג רונית - שמחון מיכל 61.72 15533 19804 4 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
4 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 55.45 40871 40234 3 חיפה כרמל
5 שיקלר רחל - זבירין אילנה 54.73 41020 15743 3 חיפה כרמל
6 גני רותי - אורון רות 54.35 23011 18699 2 חיפה כרמל
7 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 50.89 13602 23090 2 חיפה כרמל
8 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 47.69 14599 14457   חיפה כרמל
9 כהן אריה - דנסקי ניצה 47.66 24485 12350   חיפה כרמל
10 קמפר ראובן - שפירא בניהו 46.43 17830 17828   חיפה כרמל
11 לוי רוני - אלרן ישראל 44.58 12052 19052   חיפה כרמל
12 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 42.98 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
13 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 42.92 40532 14171   חיפה כרמל
14 לירון נולי - לוי סיגלית 42.80 21199 8196   חיפה כרמל
15 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 29.53 15824 15622   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מורג חוה - קורן עינת 59.66 9726 20262 6 חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 57.01 16088 16359 5 חיפה כרמל
3 דה הונד יוסי - שפר לאה 56.10 19994 19995 4 חיפה כרמל
4 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 55.96 41007 43286 3 חיפה כרמל
5 פורת דליה - כהן עפרה 54.61 4142 8283 3 חיפה כרמל
6 דוב שושנה - שאול רבקה 54.51 7241 7246 2 חיפה כרמל
7 צרטין יוסף - חיימוביץ ולריו 50.52 41343 19234 2 חיפה כרמל
8 סכנין חוה - מץ דליה 49.39 40948 17803   חיפה כרמל
9 רטנר פיליס - רטנר דוד 48.64 14530 14538   חיפה כרמל
10 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 47.61 23268 4617   חיפה כרמל
11 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 46.27 22054 16309   חיפה כרמל
12 שטרן בן - שדל גרג 42.59 19887 42249   חיפה כרמל
13 שקולניק ליאורה - רומן 40.88 19927 22-0628   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
14 שטרן אסיה - בלאסן עידן 35.86 42439 2411   חיפה כרמל/אשדוד