Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר נובמבר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.52
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 72.90 40334 3698 6 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 67.65 11069 8174 5 חיפה כרמל
3 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 58.67 19234 8309 4 חיפה כרמל
4 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 53.70 15824 15622 3 חיפה כרמל
5 קמפר ראובן - שפירא בניהו 51.08 17830 17828 2 חיפה כרמל
6 מעוז בני - מעוז דפנה 47.38 22572 19370   חיפה כרמל
7 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 47.35 40871 40234   חיפה כרמל
8 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 47.25 40532 14171   חיפה כרמל
9 גני רותי - אורון רות 42.96 23011 18699   חיפה כרמל
10 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 42.35 14599 14457   חיפה כרמל
11 גרינברג רונית - שמחון מיכל 41.51 15533 19804   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
12 צרטין יוסף - פורת רבקה 38.98 41343 14981   חיפה כרמל
13 שיקלר רחל - זבירין אילנה 38.21 41020 15743   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 58.71 16088 16359 6 חיפה כרמל
2 סכנין חוה - מץ דליה 56.58 40948 17803 5 חיפה כרמל
3 מורג חוה - קורן עינת 56.07 9726 20262 4 חיפה כרמל
4 דה הונד יוסי - שפר לאה 55.66 19994 19995 3 חיפה כרמל
5 בוגן זאב - זגה מרים 52.61 8410 23876 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 51.41 22054 16309 2 חיפה כרמל
7 לזינסקי מרים - זולקוב גנריאטה 51.36 20156 23264 2 חיפה כרמל
8 שקולניק ליאורה - רומן 50.93 19927 22-0628 1 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
9 רטנר פיליס - רטנר דוד 48.53 14530 14538   חיפה כרמל
10 דוב שושנה - שאול רבקה 47.31 7241 7246   חיפה כרמל
11 לירון נולי - לוי סיגלית 46.78 21199 8196   חיפה כרמל
12 שטרן בן - שדל גרג 45.71 19887 42249   חיפה כרמל
13 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 40.19 42439 24411   חיפה כרמל
14 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 39.38 23268 4617   חיפה כרמל