Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון אחה"צ מודרך נובמבר דצמבר
מושב 3 מתוך 8 תאריך: 21/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.50
מנהל תחרות: גל צבי

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 גרינוולד חנה - זייטמן שוש 59.24 22-0531 22-0532 לא חבר בהתאגדות
2 יוסף צביקה - שושי וייס 55.68 22-0614 22-0460 לא חבר בהתאגדות
3 ריבקינד אברהם - ארן חביבה 50.52 22-0181 40230 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון צביקה
4 נפתלי אסתר - לזר שילה 49.22 22-0482 16339 לא חבר בהתאגדות
5 טסלר דליה - הוניג פנינה 48.96 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
6 ריבקינד רות - חורש שושנה 34.55 22-0171 20045 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 פרלמן דורית - ווינשטין ליאה 57.22 22-0610 40870 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
2 רחמים זהבה - בלום חנה 49.58 20059 41055 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
3 לזר רחל - אגרט מריה 48.40 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
4 פועה סלומון - מיכל מאיר 47.54 22-3026 22-3027 לא חבר בהתאגדות
5 אנגלשטיין ישראל - בן דב פיזנטי עדנה 47.08 41602 19226 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות