Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון אחה"צ מודרך נובמבר דצמבר
מושב 4 מתוך 8 תאריך: 28/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.42
מנהל תחרות: גל צבי

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 נפתלי אסתר - לזר שילה 70.83 22-0482 16339 לא חבר בהתאגדות
2 גרינוולד חנה - זייטמן שוש 69.17 22-0531 22-0532 לא חבר בהתאגדות
3 ריבקינד אברהם - ארן חביבה 50.83 22-0181 40230 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון צביקה
4 יוסף צביקה - שושי וייס 42.50 22-0614 22-0460 לא חבר בהתאגדות
5 זלינגר רות - פרידמן ליליאן 40.00 21743 22-3009 לא חבר בהתאגדות
6 ריבקינד רות - חורש שושנה 38.33 22-0171 20045 לא חבר בהתאגדות
6 אדלמן יפה - לביא מרים 38.33 22-0598 20795 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 פועה סלומון - מיכל מאיר 58.57 22-3026 22-3027 לא חבר בהתאגדות
2 אנגלשטיין ישראל - בן דב פיזנטי עדנה 52.14 41602 19226 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 אסתר אופיר - חנה מלאכי 50.71 22-0232 22-0233 לא חבר בהתאגדות
4 טסלר דליה - הוניג פנינה 47.86 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
5 רחמים זהבה - בלום חנה 45.71 20059 41055 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 לזר רחל - אגרט מריה 45.00 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל