Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון אחה"צ מודרך נובמבר דצמבר
מושב 7 מתוך 8 תאריך: 19/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.53
מנהל תחרות: גל צבי

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 אברהמי חנה - רקוביצקי דינה 56.48 40925 41265 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
2 גרופר שרה - דב מאירוביץ 54.56 19844 22-0242 לא חבר בהתאגדות
3 ריבקינד אברהם - ארן חביבה 52.55 22-0181 40230 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון צביקה
4 גרינוולד חנה - זייטמן שושנה 51.39 22-0531 5247 לא חבר בהתאגדות
4 פורת רבקה - בן דב פיזנטי עדנה 51.39 14981 19226 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 ריבקינד רות - חורש שושנה 50.69 22-0171 20045 לא חבר בהתאגדות
7 אדלמן יפה - לביא מרים 50.00 22-0598 20795 לא חבר בהתאגדות
8 זלינגר רות - פרידמן ליליאן 32.18 21743 22-3009 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 פועה סלומון - מיכל מאיר 61.71 22-3026 22-3027 לא חבר בהתאגדות
2 גליה שהם - יהודית לרנר 57.74 22-3006 22-3007 לא חבר בהתאגדות
3 נפתלי אסתר - לזר שילה 56.94 22-0482 16339 לא חבר בהתאגדות
4 לזר רחל - אגרט מריה 56.55 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 פינגלמן הלנה - מנצר רחל 46.03 22-0198 17122 לא חבר בהתאגדות
6 פרלמן דורית - ווינשטין ליאה 43.06 22-0610 40870 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 יוסף צביקה - שושי וייס 27.98 22-0614 22-0460 לא חבר בהתאגדות