Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אליפות מועדון הקריות
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 07/11/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.00
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הורן אלי - ארזיל אתי 60.42 3782 6825 7 קריות
2 דוד דינה - בליצבלאו ויקי 53.17 8274 16105 6 קריות
2 שפיר רוחמה - שטרן ורד 53.17 19419 24290 6 קריות
4 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 52.50 8193 13809 4 קריות
5 רפפורט לאה - בן דוד רמי 51.50 4261 16104 3 קריות
6 מאר ריבי - בר רבקה 45.08 11346 4002   קריות
7 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 34.17 5090 24727   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שר יהושע - סימקה-וולך הליין דר 61.00 787 5440 7 קריות
2 טל ברוך - טופז דוד 57.67 10405 5142 6 קריות
3 לוי אבי - ארבל שמואל 50.17 5415 12060 5 קריות
4 גנזל יהודה - ארד יאיר 46.67 2663 14431   קריות
5 שניידר טובה - שניידר מיכאל 46.25 11949 4525   קריות
6 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 44.50 5335 5352   קריות
7 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 43.75 3497 8275   קריות