Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע המועדונים - קריות - HANDICAP
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 21/11/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.08
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 60.79 3497 8275 11 קריות
2 טישלר לאה - שיינר חנה 58.12 11950 15248 9 קריות
3 מאר ריבי - בר רבקה 54.96 11346 4002 7 קריות
4 הורן אלי - ארזיל אתי 54.79 3782 6825 6 קריות
5 מונטאנו אלכסנדר - בייצר מוטי 54.04 4253 12001 4 קריות/חיפה כרמל
6 שפיר רוחמה - שטרן ורד 51.96 19419 24290 4 קריות
7 רפפורט לאה - בן דוד רמי 50.46 4261 16104 3 קריות
8 שר יהושע - סימקה-וולך הליין דר 49.71 787 5440   קריות
9 גנזל יהודה - ארד יאיר 43.37 2663 14431   קריות
10 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 42.87 8193 13809   קריות
11 דוד דינה - בליצבלאו ויקי 40.21 8274 16105   קריות
12 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 39.96 5090 24727   קריות