Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע המועדונים - קריות - HANDICAP
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 28/11/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.95
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שפיר רוחמה - שטרן ורד 62.22 19419 24290 6 קריות
2 רפפורט לאה - בן דוד רמי 52.98 4261 16104 5 קריות
3 דוד דינה - בליצבלאו ויקי 46.48 8274 16105   קריות
4 מונטאנו אלכסנדר - בייצר מוטי 43.48 4253 12001   קריות/חיפה כרמל
5 הורן אלי - ארזיל אתי 42.98 3782 6825   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מאר ריבי - בר רבקה 58.72 11346 4002 6 קריות
2 טישלר לאה - שיינר חנה 54.22 11950 15248 5 קריות
3 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 50.48 5335 5352 4 קריות
4 גנזל יהודה - ארד יאיר 45.72 2663 14431   קריות
5 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 42.72 3497 8275   קריות