Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע המועדונים - קריות
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 12/12/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.79
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שפיר רוחמה - שטרן ורד 61.67 19419 24290 11 קריות
2 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 60.00 8193 13809 9 קריות
3 מאר ריבי - בר רבקה 56.50 11346 4002 7 קריות
4 לוי אבי - ארבל שמואל 53.33 5415 12060 6 קריות
5 גנזל יהודה - ארד יאיר 50.92 2663 14431 4 קריות
6 הורן אלי - ארזיל אתי 50.42 3782 6825 4 קריות
7 שניידר טובה - שניידר מיכאל 48.67 11949 4525   קריות
8 רפפורט לאה - בן דוד רמי 48.42 4261 16104   קריות
9 דוד דינה - בליצבלאו ויקי 48.00 8274 16105   קריות
10 שר יהושע - סימקה-וולך הליין דר 44.17 787 5440   קריות
11 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 42.50 3497 8275   קריות
12 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 35.42 5090 24727   קריות