Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אליפות המועדון רמת אלון
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 15/11/21 סניף: רמת אלון מקדם: 3.72
מנהל תחרות: לביאנו דן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ונגרובסקי אסתר - וילדר אריה 62.90 7422 22830 5 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
2 לודין חנה - מגן בתיה 57.25 15545 40927 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
3 כהן מזל - אבן גבי 56.38 40961 18797 3 חיפה - רמת אלון
4 מנדלסון ברכה - מרקביץ יפה 56.15 4116 22961 3 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
5 כרמל טובה - כרמל מרים 54.85 13319 13320 2 חיפה - רמת אלון
6 בן אריה חנה - בן אריה יעקב 54.20 806 807 2 חיפה - רמת אלון צביקה
7 אליאס ורה - קויטנר מאיה 53.58 4956 14455 1 חיפה - רמת אלון
8 זינגר ללה - גרנות מוריה 53.28 12392 4893 1 חיפה - רמת אלון
9 פזי זהבה - קלט דיצה 48.75 17975 18241   חיפה - רמת אלון
10 רוזגה פאני - זויה 38.59 40963 49-369   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
11 שטרית לבנה - לביאנו דן 36.25 42192 3489   חיפה - רמת אלון
12 ארדרייך לאה - נילי 28.98 40888 49-126   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רזניקוב ראיסה - זילבר טטיאנה 59.52 23644 40898 5 חיפה - רמת אלון
2 רונן אילנה - אילנה 58.64 41180 49-356 4 לא חבר בהתאגדות
3 גרשון עודד - קלז נסטור 55.09 8104 18245 3 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
4 קייט אלן - איסלר אלכסנדר 54.75 41789 19814 3 חיפה - רמת אלון
5 אהרוני אבי - רוקח יוסי 50.41 4587 24689 2 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
6 מיכאל נפתלי - גרינברג משה 48.41 42755 41127   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
7 יוסקוביץ פסח - ברוך ארני 46.91 41070 20293   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
8 דבי אהרון טובה - קלז שוש 46.68 24635 17934   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
9 גיחון מלכה - דוהן לאה 46.20 20261 41226   חיפה - רמת אלון
10 כץ אורה - שוורץ שרה 43.36 43073 40930   חיפה - רמת אלון
11 איסלר נילי - שפריר חוה 40.02 23269 42285   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות