Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
אליפות המועדון רמת אלון
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 29/11/21 סניף: רמת אלון מקדם: 3.96
מנהל תחרות: לביאנו דן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ונגרובסקי אסתר - וילדר אריה 66.82 7422 22830 6 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
2 שני דליה - כהן מלכה 58.64 16310 20072 5 חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
3 מנדלסון ברכה - מרקביץ יפה 57.05 4116 22961 4 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
4 אליאס ורה - קויטנר מאיה 53.41 4956 14455 3 חיפה - רמת אלון
5 שמש רינה - פיינגולד חנה 52.27 21079 13780 2 חיפה - רמת אלון צביקה
6 ישראלי עמיר - ישראלי שרה 48.41 844 24389   חיפה - רמת אלון
7 כהן מזל - אבן גבי 47.50 40961 18797   חיפה - רמת אלון
8 בן אריה חנה - בן אריה יעקב 45.68 806 807   חיפה - רמת אלון צביקה
9 כרמל טובה - כרמל מרים 44.55 13319 13320   חיפה - רמת אלון
10 לודין חנה - מגן בתיה 44.32 15545 40927   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
11 קביליו יצחק - פרלמן אמנון 44.09 6070 20980   חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
12 פיבין שושנה - פרובלר יששכר 43.86 17662 40926   חיפה - רמת אלון צביקה/ לא חבר בהתאגדות
13 ארדרייך לאה - לביאנו דן 43.41 40888 3489   חיפה - רמת אלון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זינגר ללה - גרנות מוריה 65.91 12392 4893 6 חיפה - רמת אלון
2 פלדהמר משה - פלדהמר צילה 58.41 11442 11443 5 לא חבר בהתאגדות
3 גיחון מלכה - דוהן לאה 57.27 20261 41226 4 חיפה - רמת אלון
4 אהרוני אבי - רוקח יוסי 56.82 4587 24689 3 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
5 בר עוז מירה - בר עוז שמואל 56.36 20982 20983 2 חיפה - רמת אלון
6 מיכאל נפתלי - גרינברג משה 54.32 42755 41127 2 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
7 דבי אהרון טובה - קלז שוש 52.95 24635 17934 1 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
8 רונן אילנה - אילנה 49.32 41180 49-356   לא חבר בהתאגדות
9 רזניקוב ראיסה - זילבר טטיאנה 48.86 23644 40898   חיפה - רמת אלון
10 גרשון עודד - קלז נסטור 46.59 8104 18245   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
11 רוזגה פאני - זויה 36.59 40963 49-369   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
12 יוסקוביץ פסח - ברוך ארני 35.68 41070 20293   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
13 כץ אורה - נילי 30.91 43073 49-126   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות