Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חודש נובמבר 20921
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 08/11/21 סניף: הלוחם חיפה מקדם: 10.68
מנהל תחרות: ורד נח

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טל דן - שלייפר ישראל 66.47 1267 3955 6 חיפה כרמל
2 שושני חנה - בן-נון יוסי 54.83 11491 12637 5 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
3 ינקוביץ ציפי - גל מרדכי 53.51 23090 20231 4 חיפה כרמל
4 עגור יצחק - יריב יצחק 53.33 7244 7245 3 חיפה - בית הלוחם
5 בן-נון נגה - ינאי מירה 43.85 12636 7262   חיפה - בית הלוחם
6 הרפז כרמלה - גולדשטיין בתיה 40.08 12922 12639   חיפה - בית הלוחם
7 זבירין אילנה - שיקלר רחל 38.10 15743 41020   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מילגרם שרה - ברודאי אסתר 63.49 1895 899 6 חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
2 גילור מנחם - ינאי אברהם 60.83 3953 7263 5 חיפה - בית הלוחם
3 גבאי חיים - לוסקי הרצל 50.60 5263 5946 4 חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
4 מרחב יוסף - גולדשטיין מרדכי 49.27 7214 13571   חיפה - בית הלוחם
5 טל פטר - לוי סיגלית 44.44 16356 8196   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
6 פלר אדם - פלר רמה 42.79 867 19195   חיפה - בית הלוחם
7 פליקסברוד נורית - טל לאה 39.09 14263 41300   חיפה - בית הלוחם