Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חודש נובמבר 20921
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/11/21 סניף: הלוחם חיפה מקדם: 9.17
מנהל תחרות: ורד נח

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 עגור יצחק - כהן אילן 60.26 7244 5350 4 חיפה - בית הלוחם/קריות
2 זבירין אילנה - שיקלר רחל 51.09 15743 41020 3 חיפה כרמל
3 בן-נון נגה - ינאי מירה 50.47 12636 7262 2 חיפה - בית הלוחם
4 פלוני - אלמוני 50.00 30-0010 30-0011 2 לא חבר בהתאגדות
5 שושני חנה - בן-נון יוסי 45.83 11491 12637   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
6 הרפז כרמלה - גולדשטיין בתיה 42.34 12922 12639   חיפה - בית הלוחם
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מרחב יוסף - גולדשטיין מרדכי 60.94 7214 13571 4 חיפה - בית הלוחם
2 טל פטר - לוי סיגלית 54.84 16356 8196 3 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
3 פלר אדם - פלר רמה 52.66 867 19195 2 חיפה - בית הלוחם
4 מילגרם שרה - ברודאי אסתר 50.52 1895 899 2 חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
5 גבאי חיים - ינאי אברהם 45.16 5263 7263   חיפה - בית הלוחם
6 פליקסברוד נורית - טל לאה 35.89 14263 41300   חיפה - בית הלוחם