Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום רביעי נובמבר - HANDICAP
מושב 1 מתוך 3 תאריך: 10/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.58
מנהל תחרות: לביאנו דן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לביאנו דן - נחמיאס יוסף 58.46 3489 40234 1 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
2 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 48.01 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
3 ספקטור משה - פרלמן אמנון 44.9 18417 20980   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קורן עינת - מורג חוה 51.65 20262 9726 1 חיפה כרמל
2 דוב שושנה - שאול רבקה 50.1 7241 7246 1 חיפה כרמל
3 ברקוביץ אריה - מץ דליה 46.87 2502 17803   חיפה כרמל