Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום רביעי נובמבר
מושב 2 מתוך 3 תאריך: 17/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 5.58
מנהל תחרות: לביאנו דן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וויט ניצה - צוק-רמון יהודית 56.94 20210 20313 1 חיפה כרמל
2 ספקטור משה - פרלמן אמנון 54.17 18417 20980 1 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
3 לביאנו דן - נחמיאס יוסף 38.89 3489 40234   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שחר אמיר - שורץ מלכה 58.33 40627 13138 1 חיפה כרמל
2 דוב שושנה - שאול רבקה 52.78 7241 7246 1 חיפה כרמל
3 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 38.89 41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות