Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום רביעי נובמבר - HANDICAP
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 24/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.00
מנהל תחרות: לביאנו דן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי סיגלית - לירון נולי 56.28 8196 21199 2 חיפה כרמל
2 קורן עינת - מורג חוה 51.75 20262 9726 2 חיפה כרמל
3 לביאנו דן - נחמיאס יוסף 50.08 3489 40234 1 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
4 ספקטור משה - פרלמן אמנון 40.14 18417 20980   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שחר אמיר - שורץ מלכה 60.64 40627 13138 2 חיפה כרמל
2 שמחון מיכל - סכנין חוה 58.17 19804 40948 2 חיפה כרמל
3 דוב שושנה - שאול רבקה 47.33 7241 7246   חיפה כרמל
4 וויט ניצה - צוק-רמון יהודית 35.61 20210 20313   חיפה כרמל